Skip to main content

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe Koninklijke Verkade NV, handelend als pladis, als de eigenaar en beheerder van deze website, (het “bedrijf”, ‘wij’ of ‘ons’) persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt door het gebruik van deze website en de inhoud ervan (“website”), hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, alsook uw rechten met betrekking tot deze informatie.

Persoonsgegevens betekent informatie, of een combinatie van stukjes informatie, waarmee u redelijkerwijs geïdentificeerd zou kunnen worden.

De persoonsgegevens die we gebruiken

Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen, waaronder informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt) en informatie die wij over u verzamelen uit andere bronnen, die hieronder worden beschreven:

Gelieve te noteren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te verzamelen of als gevolg van een contractuele relatie die wij met u hebben. Het niet verstrekken van deze informatie kan de nakoming van deze verplichtingen verhinderen of vertragen. Op het moment dat uw informatie wordt verzameld, informeren we u of bepaalde gegevens verplicht zijn en over de gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

De gegevenscategorieën die we rechtstreeks van u verzamelen, zijn:

  1. (a) persoonlijke gegevens (bijv. naam, geslacht, leeftijd)
  2. (b) andere contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer)
  3. (c) gegevens die wij automatisch over u verzamelen met behulp van cookies en andere technologie voor het identificeren van apparaten (‘Cookies en trackingtechnologieën’) [link naar het relevante gedeelte in het privacybeleid]

Informatie die we via andere bronnen verzamelen 

Wij verzamelen informatie over u via sociale netwerksites (bijv. Facebook, Twitter, Instagram)

De categorieën informatie die we over u verzamelen uit deze bronnen zijn:

  1. (a) persoonlijke gegevens (bijv. naam, geboortedatum)
  1. (b) contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mailadres, postadres of mobiel nummer)
  2. (c) meningen die u aan ons of over ons geeft op sociale media

Gebruik van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  1. (a) contactopname met u betreffende uw mening over onze productdiensten of websites
  1. (b) verbetering van onze website, producten en diensten en levering van inhoud in lijn met uw interesses
  2. (c) behandeling van uw vragen en verzoeken
  3. (d) communicatie met u met betrekking tot promoties die we mogelijk aanbieden
  4. (e) bevestiging van uw identiteit wanneer u inlogt op onze website
  5. (f) het verstrekken aan u van productinformatie of promoties en andere aanbiedingen van ons of onze moeder-, dochter- en gelieerde bedrijven, websiteontwikkelaars en andere promotionele partners in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren
  6. (g) het voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u krachtens onze gebruiksvoorwaarden
  7. (h) de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn en samenwerking met regelgevers en wetshandhavingsinstanties
  8. (i) waar nodig, het uitoefenen van onze wettelijke rechten, bijvoorbeeld voor het opsporen, voorkomen van en reageren op fraudeclaims, claims inzake inbreuk op intellectuele eigendommen of schendingen van de wet
  9. (j) bescherming in een noodsituatie van de gezondheid en veiligheid van de websitegebruikers of het grote publiek of in het belang van de nationale veiligheid

Rechtsgrondslag voor de verwerking

We moeten een wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen is de rechtsgrondslag een van de volgende:

  • • het nakomen van onze contractuele verplichtingen jegens u, bijvoorbeeld om promoties te beheren waarvoor u zich aanmeldt
  • • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te reageren op een gerechtelijk bevel
  • • het verwezenlijken van onze legitieme zakelijke belangen, bijvoorbeeld om met u te communiceren of te begrijpen hoe u onze website gebruikt of in relatie tot de producten die wij produceren om deze te verbeteren. Wanneer we persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen te verwezenlijken, nemen we robuuste beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en om te verzekeren dat onze legitieme belangen niet moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Voor meer informatie over de afwegingstoets die we uitvoeren voor de verwerking van uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te verwezenlijken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

We kunnen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde soorten persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is (bijv. met betrekking tot onze direct marketingactiviteiten, cookies en trackingtechnologieën of als we gevoelige persoonsgegevens verwerken). Als we om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.

Het delen van informatie 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden in de volgende omstandigheden:

  • • bedrijven van de pladis Groep Koninklijke Verkade NV handelend als pladis is uiteindelijk eigendom van Yildiz Holding AS (“Yildiz”). We werken nauw samen met andere firma’s en bedrijven die onder de pladis-familiegroep en Yildiz vallen. We kunnen bepaalde informatie over uw interactie en details over eventuele bezorgdheden of klachten over onze website delen met andere groepsbedrijven voor marketingdoeleinden, klantoptimalisatie en interne rapportage. Meer informatie over pladis kunt u hier vinden: https://pladisglobal.com/
  • • Dienstverleners en zakelijke partners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners en zakelijke partners die marketingdiensten en andere zakelijke activiteiten voor ons of samen met ons uitvoeren. Bijvoorbeeld om promoties of andere evenementen te helpen beheren, nieuwsbrieven en marketing-e-mails te verzenden, onze website te hosten of beheren, e-mail- en berichtendiensten te ondersteunen en informatie te analyseren.
  • • Wetshandhavingsinstantie, rechtbank, toezichthouder, overheidsinstantie of een andere derde partij. Wij kunnen uw persoonsgegevens met deze partijen delen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, of anderszins om onze rechten of de rechten van een derde partij te beschermen.
  • • Activa-kopers. We kunnen uw persoonsgegevens delen met elke derde partij die alle of vrijwel al onze activa en zaken aankoopt of waaraan wij deze activa en zaken doorgeven. Als een dergelijke verkoop of doorgifte plaatsvindt, zullen we redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de entiteit waaraan we uw persoonsgegevens doorgeven, deze gebruikt op een manier die consistent is met deze privacyverklaring.

Omdat we opereren als onderdeel van een wereldwijd bedrijf, kunnen de hierboven genoemde ontvangers zich buiten het rechtsgebied bevinden waarin u zich bevindt (of waarin wij de diensten aanbieden). Meer informatie vindt u in het gedeelte “Internationale doorgifte van persoonsgegevens” hieronder.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen en verwerkt in een land dat niet wordt beschouwd als een land met een gepast beschermingsniveau voor persoonsgegevens krachtens het recht van de Europese Unie.

We hebben passende beveiligingen ingevoerd (zoals contractuele verbintenissen) in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd. Neem voor meer informatie over de gepaste beveiligingsmaatregelen contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Kinderen

We nemen de privacybescherming van kinderen ernstig. We beheren deze website in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving in het land waarin we ons bevinden. Kinderen jonger dan 16 jaar dienen de toestemming van een ouder / voogd te hebben alvorens persoonlijke informatie via de website te verstrekken. We zullen geen kinderen onder deze leeftijd verplichten of vragen meer persoonsgegevens te verstrekken dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan de toepasselijke activiteit op de website. Als we bij het verzamelen vaststellen dat een gebruiker jonger is dan deze leeftijd, zullen we zijn / haar persoonsgegevens niet gebruiken of behouden zonder toestemming van de ouder / voogd. Zonder een dergelijke toestemming is het echter mogelijk dat het kind niet aan bepaalde activiteiten kan deelnemen. In bepaalde omstandigheden kunnen we dergelijke informatie echter behouden en gebruiken (in overeenstemming met de rest van dit beleid en de toepasselijke wetgeving) om de ouder / voogd op de hoogte te stellen en diens toestemming te vragen, en voor bepaalde veiligheids-, beveiligings-, aansprakelijkheids- en andere doeleinden toegestaan krachtens het toepasselijke recht.

Cookie en trackingtechnologie

Wij gebruiken cookies en trackingtechnologie om toegang te krijgen tot onze website, inclusief de IP-adressen om automatisch technische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website.

Dit kan uw type internetbrowser of computer, de domeinnaam van uw internetprovider, het aantal paginabezoeken, de aard en duur van dergelijke bezoeken omvatten. We volgen ook het aantal bezoekers aan onze website in geaggregeerde vorm. Deze informatie helpt ons om onze website fris en interessant te houden voor onze bezoekers en de inhoud aan te passen aan de interesses van een bezoeker. We kunnen bepaalde informatie verzameld door cookies en soortgelijke technologieën bekendmaken aan potentiële partners, adverteerders (die deze informatie kunnen gebruiken om advertenties op maat van uw interesses te leveren) of andere derden.

Bepaalde functionaliteiten aangeboden op onze website maken gebruik van cookies om te kunnen werken en vereist uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om met ons in contact te komen via sociale media. We zullen uw toestemming vragen voordat wij deze cookies plaatsen.

Ook kunnen we derden die advertenties aanbieden op onze website (inclusief onze promotiepartners) of functionaliteit op onze website hebben, toestaan om cookies op uw computer te plaatsen en te openen, maar zij hebben geen toegang tot onze cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid [vul hyperlink naar cookiebeleid in] voor meer informatie.

U kunt uw computerbrowser instellen om cookies uit te schakelen of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als u cookies uitschakelt, kunnen we uw bezoek aan onze website mogelijk niet optimaliseren en zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.

Informatie over beveiliging en opslag

We voeren technische en organisatorische maatregelen uit om een beveiligingsniveau te garanderen dat past bij het risico voor de persoonsgegevens die we verwerken. Deze maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. We evalueren deze maatregelen op regelmatige basis om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang wij een relatie met u hebben of zoals vermeld in de algemene voorwaarden voor de promotie in kwestie. Zodra onze relatie met u is geëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bewaren, om ons in staat te stellen om:

  • • bedrijfsrecords bij te houden voor analyse- en/of auditdoeleinden
  • • te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht
  • • bestaande juridische claims te verdedigen of potentiële in te dienen
  • • klachten over de diensten te behandelen

We zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden. Als er informatie is die we om technische redenen niet volledig van onze systemen kunnen verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen om de verdere verwerking of het gebruik van de gegevens te voorkomen.

Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, onderworpen aan de lokale wetgeving. Deze omvatten de volgende rechten:

  • • toegang tot uw persoonlijke informatie
  • • correctie van de informatie die we over u hebben
  • • wissing van uw persoonsgegevens
  • • beperking van ons gebruik van uw persoonsgegevens
  • • bezwaar tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens
  • • intrekking van alle toestemmingen die u ons hebt gegeven
  • • ontvangst van uw persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat en verzending ervan naar een derde partij (recht op overdraagbaarheid van gegevens)
  • • een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We sturen u enkel marketingberichten per e-mail, sms en andere elektronische middelen als we uw toestemming hebben om dit te doen.

Als u dergelijke rechten wilt bespreken of uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Als u denkt dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We zullen alle informatie zo snel mogelijk corrigeren of bijwerken. We nemen contact met u op als we aanvullende informatie van u nodig hebben om uw verzoeken na te komen.

Wijzigingen

U kunt een kopie van dit beleid aanvragen via de hierna vermelde contactgegevens. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken.

Als we dit privacybeleid wijzigen, brengen we u op de hoogte van de wijzigingen. Waar wijzigingen in dit privacybeleid een fundamenteel effect hebben op de aard van de verwerking of anderszins een substantiële invloed op u hebben, zullen wij u hiervan voldoende van tevoren op de hoogte stellen, zodat u de mogelijkheid hebt om uw rechten uit te oefenen (bijv. om bezwaar te maken tegen de verwerking).

Contacteer ons

Koninklijke Verkade NV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken.

Hebt u vragen of bezorgdheden over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn gebruikt, neem dan per e-mail contact op met personaldataqueries@pladisglobal.com.

We doen er alles aan om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden voor klachten of bezorgdheden over privacy. Als u echter van mening bent dat we u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of bezorgdheid, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland.

MEI 2018