Actievoorwaarden Sultana “overnacht met 2e persoon gratis”

l. Algemeen

 1. Deze voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Sultana actie “overnacht met 2e persoon gratis” (verder te noemen: de “Actie”) van Koninklijke Verkade N.V. (verder te noemen: de “Organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te 1506 GA Zaandam, Westzijde 103, Nederland, in samenwerking met Fletcher hotels.
 2. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Sultana (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”) door klanten (verder te noemen: de deelnemer) de mogelijkheid te geven een hotelovernachting te boeken met 2de persoon gratis bij Fletcher hotels gedurende de hierna omschreven Actieperiode.
 3. Deze Actie loopt vanaf maandag 10 mei 2021 tot ongeveer zondag 11 juli 2021 (de “Actieperiode”). De einddatum van de actieperiode is afhankelijk van de voorraad, hierbij geldt: OP=OP. De unieke code op de Sultana verpakking kan verzilverd worden voor een reservering code tot en met maandag 31 januari 2022. Hotelovernachtingen bij Fletcher kunnen met de reservering code geboekt worden tot en met dinsdag 31 mei 2022.
 4. Naar aanleiding van deze Actie kunnen deelnemers met hun unieke code een reserveringscode ontvangen waarmee een kamer geboekt kan worden voor 2e persoon gratis (van €79 voor €29,90, op basis van een tweepersoonskamer in een 3 sterrenhotel op een doordeweekse dag) (hierna te noemen: de “Prijs”/de “Prijzen”).
 5. De Organisator houdt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een eventueel herziene versie van de Actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 7. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
  • Stickers op Sultana verpakkingen
  • Digitale campagne van Sultana (DOOH en Social Media)
  • In de winkels van Albert Heijn via POSM-materiaal;
  • In de digitale omgeving van Fletcher hotels via: Instagram, Facebook, de website nl/sultana(verder te noemen: de “Actiepagina”).
  • In de digitale omgeving van Sultana via: Instagram, Facebook, de website www.sultana.nl

ll. Verzilveren unieke code Sultana actieverpakking

 1. De Organisator is verantwoordelijk voor de uitgifte van de unieke code.
 2. Vanaf 11 mei tot circa 11 juli 2021 kan de deelnemer een Sultana verpakking, met sticker kopen. Hierna omschreven als “actieverpakking”.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode, een actieverpakking van Sultana te kopen. Deze verpakking bevat een sticker met op de achterzijde een unieke code.
 4. Van de Actie zijn uitgezonderd: Sultana GoodMorning havermoutsticks Cranberry, Sultana GoodMorning havermoutsticks naturel en alle overige Sultana verpakkingen zonder sticker. Deze verpakkingen worden niet als “actieverpakking” beschouwd.
 5. De unieke code kan tot 31 januari 2022 online worden ingewisseld voor een reserveringscode via www.hotelgeschenkshop.nl/sultana. Met de reserveringscode kan vervolgens de hotelovernachting geboekt worden.
 6. De reserveringscode (van €79 voor €29,90 voor 2 personen) kan besteld worden door de instructies op de website te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen,NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Na het invullen van de contactgegevens zal de reserveringcode naar het opgegeven e-mailadres gestuurd worden.
 7. De unieke code is eenmalig geldig voor een hotelovernachting en verliest zijn geldigheid na het afronden van het bestelproces, zoals hierboven staat beschreven. Indien het bestelproces voortijdig verlaten wordt, kan de unieke code opnieuw gebruikt worden.
 8. Meerdere deelnames zijn mogelijk. Voor elke deelname is een nieuwe unieke code nodig.
 9. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

lll. Verzilveren reserveringscode Fletcher

 1. De reserveringscode kan tot en met 31 mei 2022 online worden verzilverd op hotelgeschenk.nl/sultana.
 2. De unieke reserveringscode geeft recht op een hotelovernachting voor twee personen in één van de Fletcher hotels met uitzondering van Boutique Hotel Duinoord en Hotel Amsterdam.
 3. De reservering dient te geschieden op basis van een standaard 2-persoonskamer voor 2 personen. Indien u alleen wenst te komen betaalt u de prijs voor 2 personen.
 4. De korting op de hotelovernachting zal gebaseerd zijn op een doordeweekse overnachting in een 3-sterren hotel. Indien u in het weekend of 4-sterren hotel wilt overnachten, zullen de volgende toeslagen in rekening worden gebracht:
  • Verblijf op vrijdag- en/of zaterdagnacht geldt een weekendtoeslag van € 10,- per persoon per nacht.
  • Verblijf in een 4-sterren hotel geldt een toeslag van € 5,- per persoon per nacht.
 5. Bij het maken van de reservering worden eenmalig €5 reserveringskosten in rekening gebracht en de tax en handling fee zullen bij aankomst in het hotel betaald moeten worden. Deze varieert per gemeente/per hotel tussen €2-€3,50 p.p.p.n.
 6. Ontbijt en diner zijn niet inbegrepen. Er is geen verplichting om ontbijt of diner in het hotel te gebruiken.
 7. De deelnemende hotels behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van beschikbaarheid.
 8. Er is tegenover elke voucher een aantrekkelijk aanbod aan kamers beschikbaar. Per deelnemend hotel is een deel van het totaal aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze actie. De beschikbaarheid van kamers kan verschillen per hotel.
 9. Het maken van een reservering kan maximaal 4 kalender weken voor aankomst.
 10. Via de reserveringswebsite hotelgeschenk.nl/sultana kan (na het invullen van de reserveringscode) de beschikbaarheid van de deelnemende hotels gezien worden en de reservering gemaakt worden (hier kan de reserveringscode ingewisseld worden).
 11. Indien het hotel van uw voorkeur op de gewenste datum niet beschikbaar is, kunt u een keuze maken uit een ander beschikbaar hotel of een alternatieve datum voor het hotel van uw voorkeur.
 12. Reserveringen kunnen uitsluitend via de actiewebsite hotelgeschenk.nl/sultana gemaakt worden.
 13. Voor de hotels is het nodig om vooraf via de website een reservering te maken. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij het hotel van uw keuze een reservering te maken. Controleer dit dus goed op hotelgeschenk.nl/sultana
 14. Na het maken van de reservering ontvangt de deelnemer een reserveringsbevestiging per e-mail. Deze neemt men mee naar het hotel.
 15. In de deelnemende hotels zijn de voorwaarden van de organisatie van Fletcher van toepassing. De actievoorwaarden zijn gelijk voor alle hotels en zijn te vinden op hotelgeschenkshop.nl/sultana.
 16. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van de Fletcher Hotels.
 17. Hotelovernachtingen kunnen niet rechtstreeks met de unieke code van Sultana worden geboekt. Daarvoor moet deze eerst ingewisseld worden voor een reserveringscode op hotelgeschenkshop.nl/sultana.
 18. Reserveringen zijn uitsluitend op naam en persoonlijk, zij kunnen niet worden verkocht of en worden ingewisseld voor contant geld of een andere compensatie.
 19. Het is niet mogelijk om een gemaakte reservering te wijzigen en deze wordt niet retour genomen door Fletcher hotels.
 20. In geval van No-show of annulering van de gemaakte reservering verliezen de unieke code en reserveringscode, hun geldigheid.
 21. De organisatoren van de deelnemende hotels behouden zich het recht voor unieke codes en reserveringscodes die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren.
 22. De organisatoren van de deelnemende hotels behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 23. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de organisatoren van de deelnemende hotels zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

IV. Hotelovernachting

 1. De hotelovernachtingen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Fletcher hotels. Bij niet gebruik maken van de hotelovernachting komt deze eveneens toe aan Fletcher hotels. Er is geen garantie dat alle unieke codes en reserveringscodes, en daarmee hotelovernachtingen, worden uitgegeven.
 2. Fletcher behoudt zich het recht voor om een alternatieve hotelovernachting uit te keren indien de hotelovernachting om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

V. Gedragsregels

 1. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten
 2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.
 4. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Actiepagina of op andere websites of sociaal media van de Organisator en Fletcher Hotels plaatsen.
 5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 6. Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk op geen enkele wijze schaden.
 7. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie.

VI. Publicatie

 1. De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.
 2. Indien de deelnemers op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemers. De deelnemers zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VII. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die Fletcher hotels, in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie. Deze persoonsgegevens zullen conform de Algemene Verordening gegevensbescherming worden behandeld.
 2. Fletcher hotels zal de gegevens verzamelen en behandelen conform haar eigen privacy beleid (te raadplegen via: https://www.fletcher.nl/nl/privacy-statement).
 3. Fletcher hotels bewaren persoonsgegevens niet langer dan dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 4. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

VII. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator en de door haar ingeschakelde derden sluiten elke schade uit veroorzaakt door de door haar te verstrekken hotelovernachting, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de actie en/of de hotelovernachting.
 2. De Organisator en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de reserveringen en/of de hotelkamers. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken unieke code en/of hotelovernachting.
 4. De Organisator is eveneens niet aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanvullende uitgaven etc. van deelnemers indien blijkt dat het door hen gekozen hotel niet beschikbaar is op de door hen gewenste, of geboekte, dag en/of tijdstip.
 5. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiele fout hebben geen enkele waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 6. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door hem ingeschakelde (hulp)personen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs volledig uit, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van Organisator.
 7. In geval deze Actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband

VIII. Slotbepalingen

 1. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 3. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
 6. De Organisator en de organisatoren van de deelnemende hotels behouden zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 7. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers tegen Verkade kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Verkade Consumentenservice, Antwoordnummer 1310, 1500 WC Zaandam, Nederland. Deelnemers kunnen tevens contact opnemen via de Facebookpagina van SultanaNL: https://www.facebook.com/SultanaNL/.
 8. Klachten of vragen omtrent de hotelkamer, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen per mail gestuurd worden naar Fletcher Gastensupport via (gastensupport@fletcher.nl).
 9. Klachten omtrent de unieke code en reserveringscode kun kunnen per mail gestuurd worden naar Fletcher via receptie@fletcher.nl.
 10. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie in eerste aanleg.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 4 mei 2021